Proiect de hotărâre privid aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în orașul Valea lui Mihai

                                                                                          A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se propune  spre  dezbatere  publică:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT LOCAL DE CĂLĂTORI ÎN ORAŞUL VALEA LUI MIHAI, PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ (apasă aici)

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 07 octombrie 2015 pe site-ul: www.valealuimihai.roconform Procesului-verbal de afişare nr. 55/C.L./07 aprilie 2020.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, în format electronic pe adresele de e-mail: primaria.valealuimihai@cjbihor.ro; primaria@valealuimihai.ro, până la data de 22 aprilie 2020, inclusiv.

 

                                                                PRIMARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

                                                                                     Nyakó Iozsef

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: