Să vă racordați la rețeaua de canalizare

9. Noiembrie 2018

Vor primi scrisoare cei care se pot racorda. Ministerul ne-a atras atenția!

 

În zilele ce urmează, angajații primăriei orașului Valea lui Mihai vor înmâna o scrisoare celor care locuiesc pe străzile cu posibilitate de racordare la rețeaua de canalizare menajeră. Conținutul scrisorii se poate vizualiza mai jos. La toate acestea, Primarul localității, Nyako Iozsef, a adăugat: primăria a fost avertizată de către Ministerul Dezvoltării, finanțatorul rețelei de canalizare și epurare a apelor uzate, că numărul celor racordați este insuficient raportat la valoarea investiției. S-a constuit 23 km de rețea de canalizare menajeră, reprezentând 39% din totalul necesar. Doar 19% din cei cu posibilitate de racordare s-au conecat la rețeaua publică de canalizare menajeră.

                Către___________________________________________

Prin investițiile de mediu, de ordinul milioanelor de lei, au fost executate peste 23 km rețea de rețea canalizare menajeră și una dintre cele mai moderne stații de epurare a apelor uzate din țară. Orașul Valea lui Mihai depune eforturi în vederea dezvoltării serviciilor de utilități publice, în conformitate cu așteptările dumneavoastră. Aceste investiții de mediu nu își au rostul dacă beneficiarii finali, adică dvs. refuzați racordarea la rețeaua publică de canalizare menajeră.

Prin prezenta, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că racordarea gospodăriilor la sistemul de canalizare menajeră nu este opțională ci obligatorie. Detalii tehnice cu privire la racordare se pot obține de la dl. Nagy Szabolcs-Imre, reprezentantului operatorului de apă şi canalizare S.C. APĂ CANAL NORD VEST .S.A 

În conformitate cu art. 152 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare toți utilizatorii de apă, indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate numai în rețeaua de canalizare.

De asemenea, art. 96, alin. (1), nr. 26 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare prevede sancționarea contravențională, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei încălcarea obligaţiei persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere.

Art. 92, alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare consideră infracțiune evacuarea de ape uzate în apele de suprafaţă şi subterane.

Ca atare, în calitate de proprietari a locuinței situate în Orașul Valea lui Mihai, jud. Bihor, str. _____________________, nr.________, vă somăm să asigurați racordarea acesteia la sistemul public de canalizare până la data de 31.12.2018, în caz contrar, vom recurge la aplicarea sancțiunii contravenționale.

              Primar,

         Nyakó Iozsef      
Mini - Balul Bobocilor

13. Noiembrie 2018

Consiliul elevilor al Școlii Gimnaziale ”Zelk Zoltán” a organizat și anul acesta ”Mini - Balul Bobocilor”.

Bihorul în mișcare

20. Noiembrie 2018

Școala Gimnazială "Zelk Zoltan" Valea lui Mihai a participat în data de 17 noiembrie la competiția județeană sportivă Bihorul în mișcare.

Donare de sânge: 24 octombrie

19. Octombrie 2018

Se organizează donare de sânge la data de 24 octombrie, ora 8 - 12, în incinta Centrului de Sănătate.

"Pentru o decizie corectă, informează-te!"

16. Octombrie 2018

O nouă activitate la Colegiul Agricol Nr. 1: Pentru o decizie corectă, informează-te!

 
 
În cazul unor eventuale probleme de protecția consumatorilor accesați:
http://www.protectia-consumatorilor.ro
Toate drepturile rezervate ©
Orașul Valea lui Mihai
Hosted by: